29 Aralık, 2013

Emperyalizmin Başka Bir Oyunu-Tarım Savaşı(Açlık Günleri)

Tarım savaşı..“Yeni sömürgecilik, savaş korkusunu, açlık korkusu ile pekleştirerek geri ülkeleri dize getirmede yeni bir çığır açmış ve bu suretle sömürdüğü toplumun doğal ve beşeri kaynaklarını büyük bir tepki ile karşılaşmadan çıkarlarına uygun olarak kullanma olanağını hazırlamıştır. Açlık tek başına bir insanın sağlığının bozulması, üretim ve savunma gücünün kısıtlan...ması, yakın çevresinde olup bitenlere karşı ilgisiz kalıp, sahibi olduklarına sahip çıkmaması için yeterlidir.”

''Bir yanda kitleleri kurtulması imkansız bir tarzda güdülebilir kılmakta, öte yanda ise muazzam bir para (konsantre güç ) akışını, oluşturmuş olduğu kanallardan muntazam ve rekabet dışı bir şekilde kendi finans merkezlerine doğru yönlendirebilmektir.''

İçinde bulunduğumuz süreçte bu oyunun içine çekildiğimizi çok net görebilmekteyiz.Hes projeleri ile su kaynaklarını ve doğal yaşamı tahrip edilmesi;maden kaynaklarının belli sermayelere peşkeş çekilmesiyle birlite tarım arazilerinin ciddi zararlara uğratılması..Köylülerin hasat dönemi maliyetleri ne yazık ki petrol fiyatlarına pararel kar marjını istedikleri noktalarda tutamayışı ve Tarım Bakanlığı'nın buna çözüm üretmek istemeyişi.Bilinçli bir yoksullaştırma ve yozlaştırma projesinin piyonu gibi hareket edebilmeleri acı bir gerçek.

Freiburg;bir alman kenti..Güneşe hasret bir kent.Yılın belli dönemlerinde gün ışığıyla beslenen topraklara sahip.Motorlu araç kullanımı yok denecek kadar az.Doğaya saygı duruşunda adeta.Fosil yakıt kullanımı ayıplanır o topraklarda artık.Hemen bütün evlerin çatıları güneş panelleri ile donatılmış;yüksek tepelere rüzgar panelleri hakim;şehir ulaşımında bisiklet kullanımı tercih edilir durumda. Toprak bu çerçevede bilimsel tarım yöntemleri ile işlenerek daha sağlıklı ürünler elde ediliyor.Doğayla barışık yaşayabilmek bir anlamda insanın kendine saygısıyla ölçülebilir bu kentte.Kollektif yaşam evleri ise bu kentte artık bir alışkanlık.

Bu algı düzeyini yaratmak adına bizim topraklarda ne kadar daha yol katetmemiz gerektiği açıkça ortada.

Ne yazık ki hala bu ükede birilerinin ağzından dökülen şiddetle yıkanmış kelimelerin birilerini hedef alması;sözde aydınlar arasında bu beddua tutar mı tartışmasıyla karşımızda..Bir yandan da gelişen ekonomik gelişmeler krizin içine doğru çekildiğimizi;çok yakında da Arjantin'deki gibi açlık günlerine bu topraklarda şahit olmak yüksek ihtimal..

Ancak, Gezi' ve bağımsızlık bilinciyle bunun hakkından gelmekse ;bu topraklara yapılan bütün ihanet adımlarına karşı; bu topraklardan beslenen her insanın boyun borcudur artık..Bağımsızlık bilinci emperyalizmin karşısındaki en büyük silahtır..Ve bu bilinç  bu topraklardan beslenerek çok defa da göstermiştir bütün dünyaya..Kollektif bilinç bütün topraklarda olduğu gibi bu topraklarda da kazanacaktır daima.

Related Posts with Thumbnails